Попитайте оракула!

Последни въпроси към оракула

23.05.2018 ще получа ли париза гората в с.Люти дол Вероятно
23.05.2018 ще получа ли пари за гората в с.люти долб 100% НЕ
23.05.2018 ще се върне ли? 100% ДА!
23.05.2018 да се раведа ли? От теб зависи
23.05.2018 Взела ли съм матурата Със сигурност
23.05.2018 Взела ли съм матурата днеска 100% НЕ
23.05.2018 Д и г говорили ли са по тел Вероятно
23.05.2018 Пари ли ще взема Със сигурност
23.05.2018 Довечера ще ходя ли на омв Вероятно
23.05.2018 Ще ходя ли на имв довечера към осем Малко е вероятно
23.05.2018 и в другия ли има 2 Да
23.05.2018 и в другия ли има 2 Малко е вероятно
23.05.2018 И в двата блока ? От теб зависи
23.05.2018 И момента работят и двата асансьора там ? Не
23.05.2018 в 17-етажните ? Почти сигурно
23.05.2018 Кодов домофон ли има в 2-та блока в Младост ? 100% ДА!
23.05.2018 Не се сеща ? 100% ДА!
23.05.2018 Пита ли за мен ? 100% НЕ
23.05.2018 Пич ли е той ? Едва ли
23.05.2018 Симон има ли жена ? Едва ли